Cinsellik Büyüsü Belirtileri

Cinsellik büyüsü, insan yaşamının bir parçası olan cinselliğin temel alındığı bir büyüdür. İlişkilerin bir parçası olan cinsellik, iki tarafı da ilgilendirmektedir. Bu nedenle cinsellik konusunda tarafların biri veya ikisinin büyü yapma isteği olması da görülmektedir. Bu durum eşler arası cinsel soğukluk büyüsü olabildiği gibi cinselliği arttırma amaçlı bir büyü de olabilmektedir. Eşler arasında görülen cinsellik için de her iki büyü geçerli olduğu gibi tüm çiftler arasında görülebilmektedir. 

Büyü yapılan kişi bazen büyüyü anlayabilse de bu her zaman için geçerli değildir. Ancak belirtiler incelenebilir ve büyüden şüphelenmek mümkün olabilir. Cinsel hayatı ilgilendiren bu büyü hem kadına hem de erkeğe yapılabilmektedir. Aynı zamanda hem kadın hem de erkek tarafından yapılması da mümkündür. Medyum desteği ile yapılan bu büyülerde birtakım malzemeler gerekecektir. Büyünün cinselliği etkisi uzun vadede veya kısa vadede kendisini gösterebilir. Bu durum büyünün kendisine bağlıdır. 

Cinsellik Büyüsü Nedir?

Cinsellik Büyüsü Belirtileri

Cinsellik büyüsü nedir ve nasıl yapılır gibi birçok sorudan söz etmek mümkündür. Cinsel istek açısından belirleyici olan bu büyü taraflarından birinin yaptığı bir büyüdür ve istek veya isteksizlik olarak ikiye ayrılmaktadır. Kadın ve erkekteki cinsellik büyüsü cinsiyete göre ayrılabilir ve büyünün tekniklerinde de değişim görmek mümkündür. Bu büyünün boyutuna bağlı olarak ayrılmaya boşanmaya kadar götürmesi mümkün olduğu gibi çiftler arası ilişkilerin olumlu sonuçlanması da bir örnektir. 

Kişilerin arasında anlaşılmayan bir soğukluk var ise bu durum büyünün esas belirtisi olarak görülebilir. Ancak başka belirtileri de bulunmaktadır. Bu büyünün bozulması da birçok kişinin merak konusudur. Bu büyü ancak alanında uzman bir medyum tarafından bozulmalıdır. 

Cinsellik Büyüsü Nasıl Yapılır?

Cinsellik büyüsünün nasıl yapılacağı da önemli bir konusudur. Büyünün cinselliğe etkisi dikkate alınarak büyünün nasıl yapıldığını ve nelerin kullanıldığı alanında uzman bir medyum anlayabilir. Bir cinsellik büyüsü iki farklı şekildedir. Cinselliğe karşı yapılan bu büyü olumlu veya olumsuz olabilir. Cinsel isteksizlik büyüsü bunlardan biridir ve tam tersini yapmak da mümkündür. 

Cinselliği bağlama büyüsü yapılan kişilerin parçalarından faydalanmak mümkündür. Aynı zamanda birtakım dualar ve cümleler de bu büyünün bir parçasıdır. Cinsel soğukluk büyüsü için kullanılan bitkiler ve dualar farklı iken isteklilik amacı için farklılıklar görülebilir. Dualar, ayetler ve şifalı bitkiler bu kapsamda yer almaktadır. Güçlü bir büyüdür ve bu nedenle alanında uzman medyumların tercih edilmesi önemlidir. Medyumun kendisine özel yöntemleri olması da mümkündür.

Büyü ve büyücülük İslâm’da yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerîm’de büyücülerin iflah olmayacağı (Tâhâ, 20/69) belirtilmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde “yedi şeyden sakınınız” buyururken ikinci sırada “sihir yapmayı” zikretmiştir. (Buhârî, Iiasâya 23; Müslim, İman,144). Başka bir hadiste büyü yapan kişinin küfre girdiğini belirtmiştir.

Muhabbet için efsun yapmanın, ipliğe okumanın, büyü yapmanın şirk olduğunu da belirtmiştir (Nesâî, Tahrim 19). Büyüye inanan kişinin cennete giremeyeceği de (Ahmed İbn Hanbel, II, 83; IV, 399) belirtilmiştir.

Cinsellik Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

Cinsel isteksizlik büyüsü belirtileri ile cinsel istek arttıran büyünün belirtileri birbirinden farklıdır. Cinsel isteksizlik büyüsü yapılan kişi cinsel ilişkiye giremez ve içinde buna dair bir istek kalmaz. Cinsel isteksizlik büyüsü olan kimselere yaklaşmak pek kolay olmayacaktır. 

Cinsel isteksizlik büyüsü erkeğe cinsel performans açısından olumsuzluk ve karşı tarafı beğenmeme sağlar. Eşe karşı ilgisizlik bir anda başlar ve kişinin kendisi bile buna bir sebep bulamayabilir. Bu durum şüphelidir ve büyü ihtimalini düşündürür. Bu durumda cinsel isteksizlik büyüsü nasıl bozulur sorusu sorulabilir. Cinsel isteksizlik büyüsünü bozma durumunda uzman ve başarılı bir medyum ile iletişime geçmek önemlidir. 

Cinsel istek amacı ile yapılan büyü sonucunda kişi büyü yapılan kişiye karşı büyük bir ilgi duymaya başlar. Bu sayede büyü ile cinsellik bağlanır ve kişi tek bir kişiye yönlenir. Ancak sadece büyü yapılan kişide görülen bir durumdur bu. Kişinin üzerine yapılan bu büyü sonucunda kişi tek bir kişiye yönelerek bir anda sürekli onu arzulamaya başlar. Bu süreçlerin tamamı alanında deneyimli bir medyum önderliğinde gerçekleşmektedir.